Vejtasa s.r.o.

voda, topení, plyn, zemní práce

Galerie projektů

2016, RS Stařeč - po opravě

2016, RS Stařeč - před opravou

2016, PREAL A Třebíč, Komenské nám. STL PP, úprava křižovatky - Přeložka plynovodní přípojky

2016, Zemní práce na pokládce NN kabelů - Třebíč, ul. Táborská

2016, Zemní práce na pokládku NN kabelů - Třebíč, Modřínova ul. PC Help

2016, Zemní práce na pokládce NN kabelů, Třebíč, Osada Dalibor

2016, II.351 Třebíč - most e.č. 351-024 Přeložka plynovodu, Žerotínovo nám

2016, II.351 Třebíč - most e.č. 351-024 Přeložka plynovodu, Komenské nám

2016, ROZ Martínkov, STL plynovod a přípojky

2016, ROZ Nové Sady, STL plynovod a přípojky

2016, ROZ STL plynovodu a přípojky, Kouty

2016, Dobšice

2016, ROZ STL plynovodu a přípojky, Suchohrdly u Znojma + prodloužení vodovodního řadu

2015, Stavební práce na regulačních stanicích RWE Distribuční služby, s.r.o.

2015, Zemní práce por společnost Zmes, s.r.o. na NN přípojkách a stavbách

2015, Prodloužení kanalizace s kanalizační přípojkou v Moravské Bránice pro fa Staveco Morava, s.r.o.

2015, Zemní a montážní práce na kanalizaci v Ratišovicích

2015, REKO MS Dobšice Leska

2015, Prodloužení STL plynovodu v obci Studenec u Třebíč

2015, Přeložka STL plynovodu v obci Kravsko

2015, Prodloužení STL plynovodu v obci Drnholec

2015, Prodloužení STL plynovodu Nový Šaldorf - Sedlešovice

2015, STL přeložka plynovodu v obci Mikulovice u Znojma

RS Budišov

RS Jedlov

RS Lažínky

RS Moravský Krumlov – K nádraží

RS Přimětice – demolice

RS Suchohrdly u Miroslavi

RS Třebíč, ul. Luční

2012 Oprava vodovodu Znojmo, Cihlářská - Vít. Nováka

Opravy poruch plynovodů

Predložka vodovodu Moravsky Krumlov

Havlíčkův Brod

Chlístov

Práče

Sanov

Sudoměřice

Valeč

Znojmo - Dvořákova

Znojmo - Slovenská

Copyright © VEJTASA s.r.o.