Vejtasa s.r.o.

voda, topení, plyn, zemní práce

Galerie projektů

RS Hostěradice - výměna dlažby okolo RS (po opravě)

RS Hostěradice - výměna dlažby okolo RS (před opravou)

RS Kamenice - výměna střešní krytiny (po opravě)

RS Kamenice - výměna střešní krytiny (před opravou)

RS Lesonice - výměna střešní krytiny (před opravou)

RS Lesonice - výměna střešní krytiny (po opravě)

RS Radkovice - oprava dlažby okolo RS + výměna oplocení (po opravě)

RS Radkovice - oprava dlažby okolo RS + výměna oplocení (před opravou)

II. 351 - most e.č. 351-024, SO 511 Přeložka STL plynovodu (nový plynovod)

II.Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 311 Přeložka vodovodu ul. 5. května

PREL, Brtnice - 5. května (průtah), plynovod, SO 501 přeložka plynovodu

ROZ STL plynovod a přípojky, Hluboké Mašůvky

STL plynovodní přípojka a vodovodní přípojka v obci Březejc, vč. zemních prací

STL plynovodní přípojka, Studenec u Třebíče, vč. zemních prací

Starší projektyCopyright © VEJTASA s.r.o.