Kontakt

Sídlo společnosti
Cyrilometodějská 593/28, Třebíč

LUBOŠ VEJTASA

jednatel společnosti
+420 603 830 863
vejtasa@vtps.cz

IVETA DVOŘÁČKOVÁ

office manager
+420 737 260 851
iveta.dvorackova@vtps.cz

Pobočka Znojmo
Dyje 197, Dyje

ZDENĚK KLÍMA

prokurista, vedoucí realizace staveb
+420 737 272 521
zdenek.klima@vtps.cz

RADIM HANÁK

stavební technik
+420 603 357 158
radim.hanak@vtps.cz

JANA REITEROVÁ, DiS

asistentka společnosti
+420 733 605 709
znojmo@vtps.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Cyrilometodějská 593/28
674 01 Třebíč
info@vtps.cz

PRO FAKTURACI

IČ: 27668983
DIČ: CZ27668983
fakturace@vtps.cz

POBOČKA ZNOJMO

Dyje 197
669 02 Dyje
znojmo@vtps.cz

© 2023 D77 | Vejtasa, spol. s r.o. | společnost je vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50468