Historie společnosti

Společnost byla založena 27. 3. 1996 jako sdružení podnikatelů p. Peštála a p. Vejtasy pod názvem Voda – Topení – Plyn, Peštál – Vejtasa, se sídlem Okrajová 1071/34, Třebíč. Po založení společnosti jsme se věnovali zejména montážím vody a topení, v menším rozsahu byly prováděny montáže plynu. Od roku 1998 jsme se začali specializovat na svářečské práce na plynovodech.

V roce 2004 se naše společnost stala aliančním partnerem JMP a.s. a provedla pro RC Znojmo 74 ks přípojek pod tlakem plynu.

V letech 2005 až 2006 byla naše společnost vybrána na provádění zemních a montážních prací při opravách poruch a haváriích na plynárenských zařízeních pro JMP a .s. RC Znojmo. Jako alianční partner JMP a.s. jsme provedli v těchto letech pro RC Znojmo přes 225 ks přípojek pod tlakem plynu a dále přeložení nebo prodloužení plynovodů.

Dne 12.1.2006 přešlo sdružení Voda – Topení – Plyn, Peštál – Vejtasa, se sídlem Jiráskova 717/5, Třebíč na Peštál – Vejtasa, spol. s r.o.,Cyrilometodějská 593/28, Třebíč. 

Celkově byly provedeny svářečské práce v objemu přes 204 km svařeného plynového potrubí na 3350 domovních přípojek.

V plynofikovaných obcích firma prováděla rovněž vnitřní instalace rozvodu plynu v rodinných domech, obecních úřadech, mateřských školách, průmyslových objektech, kulturních domech, obchodních střediscích a podobně. Plynofikaci jsme provedli včetně zajištění projektové dokumentace, stavebního povolení a dodání potřebného materiálu. Prováděli jsme rovněž prodloužení vodovodů, a to ve Znojmě, v Radkovicích u Hrotovic, Okříškách, Vitonicích a Štěměchách, rovněž jsme se podíleli na výstavbu kanalizace.

V roce 2007 firma získala certifikát o registraci organizace pro výkon společných činností v plynárenství po celé České republice a zapsala se tak do registračního systému GAS s.r.o. Po provedeném dozorovém auditu GAS byly zpracovány další podklady pro přikročení k certifikaci systému ISO 9001. V následujících letech firma získala certifikáty jakosti ISO 45001 a 14001. Díky tomuto nastavenému systému GAS jsme od roku 2008 získali od společnosti JMP NET (nyní GasNet) velké významné investiční zakázky, kde hlavním investorem akcí byla společnost JMP NET s.r.o. (nyní GasNet).

Od roku 2008 naše firma investuje do strojní techniky a postupně obměňuje vozový park jak strojní techniky, nákladních a montážních automobilů, hutnící techniky aj.

Toto zařízení naší firmě umožňuje se zúčastnit výběrových řízení, kde mimo montážních prací je požadována i dodávka zemních prací.

Dne 15. 3. 2011 přešla společnost Peštál – Vejtasa spol.s.r.o. na Vejtasa s.r.o. Jednatelem společnosti je pan Luboš Vejtasa.

Od roku 2011 provádíme opravy stavebních částí na RS pro GasNet, s. r. o.

Od roku 2012 jsme technickým partnerem GasNet, s.r.o.

Postupem let docházelo k rozšíření působnosti společnosti na trhu a to zejména v oblasti kompletního zasíťování lokalit, tj. dešťová, splašková kanalizace, vodovody, veřejné osvětlení, konstrukční vrstvy vozovek, pokládka obrubníků a dlažeb, chodníků.

Od roku 2020 jsme získali certifikát Quantum, a.s. pro možnost zasíťování plynovodů provozovaných touto společností.

Firma zaměstnává 15 zaměstnanců.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Cyrilometodějská 593/28
674 01 Třebíč
info@vtps.cz

PRO FAKTURACI

IČ: 27668983
DIČ: CZ27668983
fakturace@vtps.cz

POBOČKA ZNOJMO

Dyje 197
669 02 Dyje
znojmo@vtps.cz

© 2023 D77 | Vejtasa, spol. s r.o. | společnost je vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50468